Deze website is bedoeld om u algemene informatie te verschaffen over Y Media Generation, haar producten en diensten en over aanverwante onderwerpen.

De content is door Y Media Generation met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, Y Media Generation aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Y Media Generation is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Y Media Generation behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website geboden informatie. Niets van deze site – mits voor eigen gebruik – mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt.