Y Media Generation is een 100% onafhankelijk mediabedrijf gespecialiseerd in het adviseren, inkopen en uitvoeren van alle vormen van buitenreclame. Y Media Generation is in 1994 opgericht als specifiek Out of Home mediabedrijf voor de film- en entertainmentindustrie. Deze relaties zijn nog steeds in beeld, maar de basis is gegroeid en sterk uitgebreid. Y Media Generation is er momenteel voor iedereen die buitenreclame in de mediamix betrekt en een voorkeur heeft voor een onafhankelijk – niet exploitant gebonden – media-advies.

Y Media Generation houdt de ontwikkeling van de Out of Home markt scherp in de gaten en neemt nieuwe en bewezen effectieve middelen graag op in het media-advies. Digitalisering van de Out of Home objecten biedt veel nieuwe kansen om als opdrachtgever resultaatgerichter te adverteren. Daarbij ligt de focus ook op de interesse en bestedingspatronen van generatie Y (1980-2000), de meest invloedrijke doelgroep binnen onze maatschappij.

Generatie Y

Generatie Y heeft unieke competenties en waarden waar buitenreclame rekening mee moet houden. Deze millennials zijn grotendeels digitaal opgegroeid met nieuwe media en middelen en verwacht ook op deze manier aangesproken te worden. Dat betekent een evolutie binnen de klassieke mediavormen. Out of Home niet uitgezonderd! De wereld van buitenreclame zal uiteindelijk grotendeels digitaal en interactief worden en speelt op die manier meer dan ooit in op de zintuigelijke beleving binnen de doelgroepen. Bij Y Media Generation volgen we de ontwikkeling op de voet.

Onze ambities

Y Media Generation wil een voortrekkersrol innemen in de signalering en ontwikkeling van nieuwe vormen van outdoor communicatie. Dat doet Y Media Generation door naast de klassieke en voorlopig nog actuele analoge middelen (Abri’s, Billboards en Spectaculars), relaties op nieuwe – veelal digitale – ontwikkelingen te attenderen en in een mediaplan op te betrekken. Het ‘out-of-the-box’ denken speelt daarbij een grote rol. Wat is er mogelijk om meer impact en rendement met een outdoor-campagne te realiseren? Dat is telkens de vraag. Y Media Generation ziet het als haar taak om in deze ontwikkeling voorop te lopen en haar relaties constant te verrassen en te blijven inspireren.

Onze visie

Y Media Generation werkt voor álle opdrachtgevers en voor álle doelgroepen met álle vormen van Out-of-Home media. Maar Y Media Generation is kritisch in het maken van de juiste selectie van middelen. Daarbij spelen de buitenreclame locaties een doorslaggevende rol. Alle door de exploitanten aangeboden locaties zijn zonder meer goed, maar met ‘goed’ is Y Media Generation niet tevreden. Alleen de best zichtbare én meest renderende locaties worden voor de inzet van een campagne in de keuze en het advies opgenomen.

Om objectief zicht op alle keuze variabelen te krijgen, heeft Y Media Generation een toolkit ontwikkeld die daar direct invulling aan geeft. De toolkit is uitgegroeid tot een hoogst actuele database aan kennis waar letterlijk met ‘een druk op de knop’ het beste advies uit rolt. De database is beschikbaar voor relaties van Y Media Generation.

Het Big Ideal van Y Media Generation is verwoord in een missie: “The World would be a better Place if Outdoor Communication contributes to a more Beautiful Environment”. Opdrachtgevers kunnen ons helpen dit ideaal verder uit te bouwen.