Y Media Generation is een onafhankelijk mediabedrijf gespecialiseerd in het adviseren, inkopen en uitvoeren van alle vormen van (digitale) buitenreclame. Het bedrijf bestaat al vanaf 1994 en specialiseerde zich in de beginperiode voornamelijk op klassieke buitenreclame voor de film- en entertainmentindustrie. Vandaag de dag – en zeker in de nabije toekomst – zal deze productgroep minder centraal staan en richt de ervaring, kennis en kunde zich meer op specifieke doelgroepen en doelgroep behoeften. Daarbij ligt de focus op de interesse en bestedingspatronen van generatie Y, de nieuwe en toekomstige leiders van onze maatschappij.

Generatie Y

Generatie Y heeft unieke competenties en waarden waar buitenreclame rekening mee moet gaan houden. Bovendien is deze generatie ‘digitaal’ opgegroeid met nieuwe media en middelen en verwacht ook op deze manier aangesproken te worden. Dat betekent een revolutie binnen de klassieke mediavormen, Out of Home communicatie niet uitgezonderd! De wereld van buitenreclame zal in grote mate interactief worden en speelt meer dan ooit in op de zintuigelijke beleving binnen deze doelgroep. Een containerbegrip wat feitelijk fout is, want binnen de verregaande vorm van een persoonlijke een-op-een communicatie is ‘groep’ een verouderd begrip. Ook buitenreclame of Out of Home communicatie zal zich in de toekomst ontwikkelen tot een persoonsgericht medium waarmee een verregaande dialoog mogelijk is.

Onze ambities

Y Media Generation wil een voortrekkersrol innemen in de signalering en ontwikkeling van nieuwe vormen van outdoor communicatie. Dat doet Y Media Generation door naast de klassieke en voorlopig nog actuele middelen (Abri’s, Billboards en Spectaculars), relaties op nieuwe veelal digitale ontwikkelingen te attenderen en zo mogelijk in een mediaplan op te nemen. Het ‘out-of-the-box’ denken speelt daarbij een grote rol. Wat is er nu en straks technisch mogelijk om meer impact voor outdoor-campagnes te bereiken? Dat is telkens de cruciale vraag. Goede mondiale contacten met bedrijven die in deze ontwikkeling voorop lopen is de belangrijkste bron om continu verrassend en vooruitstrevend te zijn.

Onze visie

Y Media Generation werkt in toenemende mate voor Generatie Y. Deze mensen zijn niet alleen digitaal gevormd, maar vertonen unaniem ook een kritische houding ten opzichte van milieu en maatschappij en de manier hoe wij er met z’n allen mee omgaan. Het is een generatie die graag deelt maar er ook vanuit gaat dat zij ingedeeld, gehoord en betrokken raken. Y Media Generation wil een bijdrage leveren door technieken toe te juichen die het milieu sparen. Digitalisering is daar een voorbeeld van. Bovendien vindt Y Media Generation dat buitenreclame geen ‘sta in de weg’ mag zijn, maar een bijdrage moet leveren aan een mooiere leefomgeving.

Het Big Ideal van Y Media Generation is verwoord in een missie: “The World would be a better Place if Outdoor Communication contributes to a more Beautiful Environment”. Opdrachtgevers kunnen ons helpen dit ideaal verder uit te bouwen.

Ons team

Bij Y Media Generation hechten we veel waarde aan persoonlijk contact en het opbouwen van een duurzame relatie. Daarom is het fijn om te weten met wie je zaken doet.

John

Directeur

Astrid

Financiën

Patrick

Traffic manager

Beaudine

Backoffice